Meta menu


Компания тууралуу

Компания тууралуу

Саламаттыкты сактоого арналат

Berlin-Chemie AG традицияга бай жана динамикалык өнүгүү тажрыйбасына ээ компания болуп саналат. Берлин-Адлерсхофтогу биздин тарых 1890-жылдан тартып башталат. Айрым биздин кызматкерлер, азыркы учурда белгилүү болуп калган Berlin-Chemie AG, ушул компаниядан иштелип чыккан, өндүрүлгөн жана сатылган дарылардын иштелип чыгышына катышкан, өзүнүн үй-бүлөсүнүн бешинчи муунунун өкүлдөрү болуп саналышат.

Биз Берлиндеги биздин негизги базага өзгөчө байланышканбыз, жана биз ага берилген боюнча калабыз. Ошол эле учурда биз көп улуттуу компаниябыз. Биздин менчик уюмубуз Европанын жана Азиянын 30дан ашык өлкөлөрүндө активдүү иш-аракеттерин жүргүзүп келишет. Бүтүндөй, биздин кызматкерлер 70тен ашык улуттардын өкүлдөрү. Ушундай ар түрдүү улуттуулук бизди абдан күчтүү кылат.

Berlin-Chemie AG традицияга бай жана динамикалык өнүгүү тажрыйбасына ээ компания болуп саналат. Берлин-Адлерсхофтогу биздин тарых 1890-жылдан тартып башталат. Айрым биздин кызматкерлер, азыркы учурда белгилүү болуп калган Berlin-Chemie AG, ушул компаниядан иштелип чыккан, өндүрүлгөн жана сатылган дарылардын иштелип чыгышына катышкан, өзүнүн үй-бүлөсүнүн бешинчи муунунун өкүлдөрү болуп саналышат.

Биз Берлиндеги биздин негизги базага өзгөчө байланышканбыз, жана биз ага берилген боюнча калабыз. Ошол эле учурда биз көп улуттуу компаниябыз. Биздин менчик уюмубуз Европанын жана Азиянын 30дан ашык өлкөлөрүндө активдүү иш-аракеттерин жүргүзүп келишет. Бүтүндөй, биздин кызматкерлер 70тен ашык улуттардын өкүлдөрү. Ушундай ар түрдүү улуттуулук бизди абдан күчтүү кылат.


ИЗДӨӨ