Meta menu


«Берлин-Хеми АГ» фармацевтикалык компаниясы

«Берлин-Хеми АГ» фармацевтикалык компаниясы

«Берлин-Хеми АГ» фармацевтикалык компаниясы «Менарини» компаниясынын болуму 2009 жылы Кыргыз Республикасында расмий окулчулугун ачты.

«Менарини Групп» Италиялык фармацевтикалык рынокто бир жылдар бою алдынкы оорунду ээлеп келет.

1886 жылы Италиядагы Флоренция шааррында тузулгон«Менарини компаниясы» муундар бою онугуп келген жана бул азыр да эбегейсиз зор компания.

Кыргыз Республикасындагы «Берлин-Хеми АГ» компаниясынын окулчулугу ийгиликтуу иш жургузудоо жана компаниянын саясатын мыкты кесип ээлери иш жузуно ашырып келет.

Менарини компаниясы озунун ишмердуулугун жургузуудо эки багытты коздойт:

Изилдоо жана улуттар аралык алакалар.

Кыргыз Республикасындагы «Берлин-Хеми АГ» окулчулугу компаниянын жаныланган дары ондурумдорун Кыргыз Республикасындагы бейтаптардын ийгиликтуу колдонушууна туртку берет.

Эн башкысы «Берлин-Хеми АГ» Кыргыз Республикасында томондогу дары дармектердин топторун :

-журок тамыр препараттарын, ичеги карын ооруларын дарылоочу препараттарын,

кант диабетине каршы препараттарын, оору бассуучу(анальгетикалык) жана сезгенмеге каршы дарыларды, инфузия учун ээритиндилер менен камсыздайт.

Кыргыз Республикасындагы «Берлин-Хеми АГ» окулчулугу:

Шопоков кочосу, 121/1, 4 кабат, кенсе 416
Бишкек шары. Кыргыз Республикасы
Тел:+996312 30 60 81; +996 312 30 61 42; +996 312 30 61 38
Факс:+996 312 30 61 85
Окулчулук башы- Икрамов С.Л.
Бизнести онуктуручуу боюнча менеджери –Зыкова Е.Ю.


ИЗДӨӨ