Meta menu


Изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар

Изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар

Саламаттыкты сактоо кызматындагы жаңылыктар (инновациялар)

BERLIN-CHEMIE Фармацевтикалык Компаниялардын Илимий-Изилдөөсүнүн Немецтик Ассоциациясынын мүчөсү катары жаңылык (инновация) үчүн иштеп чыгат. Биздин изилдөөлөрдүн максаты, оорулуу адамдарга жардам бере турган жана аларга турмуштун мындан да жаңы сапатуусун сунуш кыла турган жаңы препараттарды иштеп чыгаруу болуп саналат.

BERLIN-CHEMIEдин илимий изилдөө жана иштеп чыгуу Бөлүмү Менарини (MENARINI Research group) Эл аралык изилдөө тобунун бөлүкчөсү болуп саналат. Өзгөчө багыты жаңы активдүү заттарды химиялык-аналитикалык жактан иштеп чыгуулар, дары формаларынын фармацевтикалык жактан иштеп чыгуулар жана клиникалык изилдөөлөр болуп саналат.

Биздин изилдөөлөр төмөнкү тармактар үчүн жаңы (инновациялык) препараттарды иштеп чыгууга багытталган:

  • Суук тийген ооруларга жана оорууган жерлерге
  • Жүрөк-тамыр ооруларына
  • Онкологияга
  • Вирустук ооруларга

Дары каражаттарын иштеп чыгуунун негизги фазалары BERLIN-CHEMIE персоналы тарабынан текшерилип көзөмөлдөнөт.


ИЗДӨӨ