Meta menu


Клиникалык изилдөөлөр

Жаңы дарыларды адамдарга колдонуу менен сыноо

BERLIN-CHEMIEдин клиникалык изилдөөлөр бөлүмү MENARINI Research эл аралык бөлүмүнүн бөлүкчөсү болуп саналат.

Бул бөлүмдө, адамдарга дарыларды биринчилик колдонуудан тартып аларды бекиткенге чейин клиникалык иштеп чыгуулардын бардык этаптары жүргүзүлөт. Акыркы жылдары 6000 ашык оорулуулар эл аралык клиникалык изилдөөлөргө катышышты.

Клиникалык изилдөөлөр бөлүмү ар кандай тармактагы окмушутуулардын ар тараптуу атайылаштырылган тобу тарабынан көрсөтүлдү.


ИЗДӨӨ