Сапатына кепилдик

Сапатын көзөмөлдөө системасы продукциянын кынтыксыз сапатына кепилдик берет.

BERLIN-CHEMIE катуу пландаштырылган жана туура ишке киргизилген сапатты көзөмөлдөө системасына ээ.

Дарылык каражаттарды өндүрүүчү катары биз өзүбүздүн кардарлардын, оорулуулардын, дарыгерлердин, фармацевттердин жана дистрибьютерлердин алдында өзүбүздүн жоопкерчиликти сезебиз. BERLIN-CHEMIEнин бардык персоналынын катышуусу жана каармандуулугу менен биздин сапаттын башкы артыкчылыгы бул кардарлардын максималдуу канааттандырылышына жетишүү.

Биз ага препараттарды төмөнкүдөй өндүрүү аркылуу кепилдик беребиз:

  • Жогорку натыйжалуулукта
  • Жогорку коопсуздукта
  • Жогорку сапатта

Биздин компаниянын препараттары, дарылык каражаттарын өндүрүүнү жана сапатын көзөмөлдөөнү уюштуруунун эл аралык эрежелерине (GMP) ылайык өндүрүлөт жана текшерилет. Өндүрүштүн бардык деталдары, ошондой эле өндүрүштүк процесстин өзү жана сапатын текшерүүлөр документтелет.

Жаңы продуктылар, изилдөөлөрдө колдонула турган GMP, GCP жана GLPдин жетектөө принциптерине ылайык иштелип чыкты.


ИЗДӨӨ