Meta menu


Left menu

Контакттык маалымат

Бизге билдирүү жөнөтүңүз

Сиздердин суроолор жана комментариялар биз үчүн өтө маанилүү. Сиздердин суроолор биздин компетенттүү кызматкерлер тарабынан каралат жана иштетилет. Биз сизге тез жооп берүүгө аракет жасайбыз.

Өтүнүч, кайра байланышуу формасын толтуруңуз.

* менен белгиленген саптар, милдеттүү түрдө толтурулууга жатат.Berlin-Chemie AG компаниясы биздин веб-сайттарды колдонууда сиздин купуялуулукка болгон укугуңузду урматтайт. Биз жеке маалыматтарды коргоого өтө олуттуу мамиле кылабыз жана сиз бул байланыш формасында берген кайсы болбосун жеке маалыматтарды маалыматтардын купуялуулугу саясатыбызга ылайык чогултабыз, иштетебиз жана колдонобуз.


ИЗДӨӨ