Дарынын сапаты биринчи орунда турат.

Көбүрөөк маалымат

 

БЕРЛИН-ХЕМИ фармацевтикалык өнүмдөрдү иштеп чыгып, өндүрүп жана таркатат


Компания

Ден соолукка арналган

БЕРЛИН-ХЕМИ - туруктуу салты бар жана динамикалык түрдө өнүгүп жаткан компания.

Баалуулуктары

МЕНАРИНИ групптун жүрүм-турум эрежелери

Бүтүндүк жана этика биздин иштин негизин түзөт.

Эл аралык

БЕРЛИН-ХЕМИ - эл аралык ийгиликтүү компания

Борбордук жана Батыш Европада, КМШ аймагында 30дан ашык өлкөдө БЕРЛИН-ХЕМИнин өкүлдүгү бар.

БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ групптун ажырагыс бөлүгү.