БЕРЛИН-ХЕМИ Кыргыз Республикасында

«БЕРЛИН-ХЕМИ АГ» фармацевтикалык компаниясы, МЕНАРИНИ Групптун болуму, 2009 жылы Кыргыз Республикасында расмий окулчулугун ачты. МЕНАРИНИ Групп Италиялык фармацевтикалык базарда бир жылдар бою алдынкы оорунду ээлеп келет. 1886 жылы Италиядагы Флоренция шааррында тузулгон «МЕНАРИНИ компаниясы» муундар бою онугуп келген жана бул азыр да эбегейсиз зор компания.

Кыргыз Республикасындагы «БЕРЛИН-ХЕМИ АГ» компаниясынын окулчулугу ийгиликтуу иш жургузудоо жана компаниянын саясатын мыкты кесип ээлери иш жузуно ашырып келет.

МЕНАРИНИ Групп озунун ишмердуулугун жургузуудо эки багытты коздойт:

Изилдоо жана улуттар аралык алакалар.

Кыргыз Республикасындагы «БЕРЛИН-ХЕМИ АГ» окулчулугу компаниянын жаныланган дары ондурумдорун Кыргыз Республикасындагы бейтаптардын ийгиликтуу колдонушууна туртку берет.

Эн башкысы «БЕРЛИН-ХЕМИ АГ» Кыргыз Республикасында томондогу дары дармектердин топторун. :

Журок тамыр препараттары, ичеги карын, калкан бези ооруларын дарылоочу препараттары, кант диабетине каршы препараттары, оору бассуучу (анальгетикалык) дарылар менен камсыздайт.

Кошумча темалар