Басма

Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүк

Кыргыз Республикасындагы "Berlin-Chemie AG" өкүлчүлүгү

Кыргыз Республикасы, 720011, Бишкек ш., Шопоков көчөсү 121/1, "Red Centre" Бизнес борбору, 417 - офис

Кыргыз Республикасы

Тел.: +996 312 - 30 60 81

+996 312 – 30 61 42

+996 312 – 30 61 38

Факс: +996 312 - 30 61 85

Кийинки темалар