Жоопкерчилик

БЕРЛИН-ХЕМИ (BERLIN-CHEMIE) үчүн жоопкерчилик биринчи орунда. Изилдөөлөргө негизделген фармацевтикалык өндүрүүчү катары, максатыбыз инновациялык өнүмдөрдү иштеп чыгып, өндүрүү аркылуу бүткүл дүйнөдө ден соолукка кам көрүүгө салым кошуу. Ден соолук чөйрөсүндө ар түрдүү адистер менен кызматташуу аркылуу, бейтаптарга инновациялык терапия жолдорун камсыздай алабыз.

Мындан тышкары, МЕНАРИНИ Групптун (MENARINI Group) жүрүм-турум эрежелерине ылайык, туруктуу жана алдыга багытталган өнүгүүнү көздөө биздин милдет деп эсептейбиз. Экономикалык, экологиялык жана социалдык жактан пайдалуу иш жүргүзүүнү көздөйбүз.

Кийинки темалар